corner corner
Zpět na titulní stranu
| Titulní strana | O bioplastech | Produkty | Ke stažení | Fotogalerie | Kontaktní možnosti | Vaše dotazy |

:: Titulní strana

wizard
corner corner

 

Proč končí většina nepřeberného množství výrobků z ropy po krátkodobém použití na hromadách netříděných skládek odpadů?

corner corner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročně svět vyprodukuje 200 milionů tun plastů z ropy.

V Evropě je dnes spotřebováno okolo 35 milionů tun plastů za rok.

Okolo roku 2010 to již bude 55 milionů tun plastů z ropy.

Ale jenom 25% odpadů z těchto plastů je recyklováno a použito zpět ve výrobě.

Důvod: zpětný sběr a recyklace je velmi ekonomicky a energeticky náročná.

Proč končí většina nepřeberného množství výrobků z ropy po krátkodobém použití na hromadách netříděných skládek odpadů?

Co s obrovským množstvím odpadu z plastů vyrobených z ropy?

Dnes vám nabízíme řešení ve výrobcích z obnovitelných surovin, které po skončení jejich životnosti jsou zařazeny do bioodpadu s možností úplného zkompostování v průmyslových kompostárnách a zahradních kompostérech jako bioodpad.

BIOPLASTY 2004' tel: +420 495 402 582; mob: +420 603 472 183; e-mail: bioplast@k-o-s.cz

corner corner