Veškeré bioplasty lze zpracovávat technologiemi jako klasické plasty z ropy, není třeba měnit žádné zařízení.

Domovní odpad dnes obsahuje cca. 40% bioodpadu ze 100kg na osobu za rok.

Po zpracování v průmyslové kompostárně vzniká kvalitní biohumus nahrazující průmyslová hnojiva, který se opět vrátí na zemědělské pozemky.

 

Tento biohumus podporuje růst rostlin a zabraňuje erozi půdy. V současné době v jižní Evropě u 74% pozemků chybí důležité organické látky a vzniká rané stádium poškození půdy, které může vést až ke vzniku pouští. Toto nebezpečí si v mnohých státech začínají uvědomovat a podporují zpracování bioodpadu, jak v zahradních kompostérech, tak v průmyslových kompostárnách.

V Holandsku je zapojeno 92% domáctností do sběru tříděného bioodpadu. Za rok se tak vyprodukuje 1,5milionů tun kvalitních organických latek.

V sousedním Rakousku je asi 80% domáctností zapojeno do tříděného sběru bioodpadu. Ve Španělsku je průmyslová kompostárna , která má roční kapacitu 25 000 tun bioodpadu a nachází se v centru Madridu 500 metrů od sídla vlády.