Příklady:

výhody:

Sáčky na bioodpadky

není nutno třídit

Zemědělské folie

sama se biologicky recykluje

Hřbitovní dekorace

sama se biologicky recykluje

Obaly, nákupní tašky, plnící folie, lahve

zpracování v kompostárnách včetně bioodpadu spalováním nevznikají toxické plyny

Fast food: nože, vidličky, misky, slámky, kelímky

zpracování v kompostárnách

Vlákna, textilie, technické tkaniny

prodyšnost, hmatové vlastnosti, lesklost