Co je biologicky rozložitelný materiál ?

Biologicky rozložitelný materiál je tvořen z obnovitelných zdrojů nebo polyesterů na alifatickém základu jako je například škrob , polykyseliny mléčné (PLA) ,a jiné materiály , které se rozkládají za cca 6- 8 týdnů na oxid uhličitý , vodu a pak dále díky metabolismu organismů za kompostovacích podmínek (vláha, mikroorganismy, kyslík, průměrná teplota 60°C) na biomasu.

 

Bioplasty mají stejné vlastnosti jako klasické plasty z ropy, takže se mohou dlouhodobě požívat v běžném prostředí . Ale po skončení jejich životnosti při uložení v kompostárnách se 100% zrecyklují a nezatěžují životní prostředí.

 

Všechny výrobky vyráběné a dodávané firmou K.O.S. Kessner Hradec Králové jsou vyrobeny ze surovin , které jsou certifikovány příslušnými úřady např. NSR DIN CERTCO logo Compostable, Belgie AIB Vicontte Belgium logo OK compost , USA US COMPOSTING COUNCIL, logo Compostable. Výrobky a obaly, které jsou vyrobeny z bioplastů jsou vždy řádně a viditelně označeny logem těchto úřadů a jsou v souladu s normami EN 13432, DIN V 54900 a UNI 10785.